L’OBSERVATORI

Descripció:
Identitat per l’Observatori Català de la Pobresa la vulnerabilitat i la inclusió.

Client:
l’Observatori